Группы 460-461

Специальность «Государственное и муниципальное управление»

Специализация «Муниципальное управление»

Дисциплина «Теоретические основы местного самоуправления и организации муниципального хозяйств»

 

 

ФИО

№ темы писм

 

ДФ

 

Писм.

работа

 

Тест

 

Сумма

 

Экз.

460

1. Аверьянов А.В.

 

 

 

 

 

 

2. Гунаева О.Н.

22

1

5

5

7

5

3. Замелина Н.М.

 

1+1

3

2

5

3

4. Ишина И.С.

10

1

5

4

6

4

5. Квадяева И.Е.

19

1

5

3

5

3

6. Киселева Е.В.

12

1

4

4

6

4

7. Комаров В.Н.

 

1

 

2

3

2

8. Копылова А.С.

2

1

3

4

6

4

9. Лупанова С.Г.

15

1

4

3

5

3

10. Маркелова Е.С.

 

1

 

 

 

3

11. Маштакова Л.А.

20

1

3

3

5

3

12. Налетов Д.Л.

27

1

3

3

5

3

13. Пардонова И.Н.

36

1

5

4

6

4

14. Петрушкова С.А.

31

1

4

3

5

3

15. Политова Л.Н.

16

1

5

3

5

3

16. Привезенова А.К.

37

1+1

5

2

5

3

17. Саламайкин А.В.

 

1

0

2

3

2

18. Смирнова М.Н.

 

1

0

3

4

2

19. Соловьева Н.А.

18

1

5

6

8

5

20. Тютина В.Н.

17

1

5

7

9

5

21. Яшина Е.Н.

39

1

5

4

6

4

461

1.       Александров И.Е.

11

1+1

2

3

5

3

2.       Биюшкина И.В.

 

1

 

4

5

3

3.       Бурова О.В.

 

1

3

3

5

3

4.       Воднева Ю.С.

 

1

 

5

6

4

5.       Голощапов Е.В.

 

1

2

5

6

4

6.       Грушина Е.С.

 

1

 

6

7

5

7.       Егорова Е.А.

 

1

 

6

7

5

8.       Егорова М.И.

 

1

4

4

6

4

9.       Карягина А.В.

 

1

 

5

6

4

10.   Катышева Л.В.

 

1

4

4

6

4

11.   Мозгунова О.А.

 

1

 

3

4

3

12.   Пазяева О.А.

 

1

5

4

6

4

13.   Паруткин А.В.

 

1

1

5

6

4

14.   Стулов А.Н.

 

1

1

3

4

2

15.   Торопова Е.Ю.

 

1

3

3

5

3

16.   Христораднова М.Н.

 

1

 

4

5

3

 

 

Hosted by uCoz